🎓 Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia się grubości warstwy ozonu w stratosferze, spowodowane zmniejszaniem się liczby cząsteczek ozonu na skutek zanieczyszczenia atmosfery związkami chemicznymi reagującymi z tym gazem. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia się grubości warstwy ozonu w stratosferze, spowodowane zmniejszaniem się liczby cząsteczek ozonu na skutek zanieczyszczenia atmosfery związkami chemicznymi reagującymi z tym gazem.

Monika
72590
odpowiedziała na to pytanie

a) Wśród wymienionych związków (A−E) zaznacz dwa, które przyczyniają się do niszczenia ozonosfery.

A. CO2
B. CCl4
C. freony
D. metan
E. SO2

b) Wyjaśnij, dlaczego zmniejszenie grubości warstwy ozonowej jest zagrożeniem dla organizmu człowieka.

Przez cieńszą warstwę ozonową przenika więcej promieniowania UV, które wykazuje działanie mutagenne, dlatego zmniejszanie się grubości warstwy ozonowej zwiększa ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. 

EDB

Zdefiniuj lawinę.

około 16 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
EDB

Co to jest anafilaksja?

około 17 godzin temu
EDB

Wymień objawy napadu padaczkowego.

około 17 godzin temu
EDB

Czym jest udar mózgu?

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019