Dokonaj porównania agroinfekcji i mikrowstrzykiwania. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Dokonaj porównania agroinfekcji i mikrowstrzykiwania.

Monika
38041
odpowiedziała na to pytanie

Najistotniejszą cechą, która różni te dwie metody otrzymywania transgenicznych roślin, jest to, że agroinfekcja jest metodą pośrednią (która wymaga wektora), a mikrowstrzykiwanie jest metodą bezpośrednią. 

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019