Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Biologia

Dobierz w pary nazwy związków organicznych powstające z glukozy i odpowiadające im opisy.

Glukoza, skrobia, celuloza.

a) Cukier prosty, źródło energii.
b) Składnik ścian komórkowych, który nie rozpuszcza się w wodzie.
c) Cukier gromadzony w bulwach ziemniaka.

Odpowiedź nauczyciela