Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Biologia


 Do jakich tkanek należą skórka pędu i skórka korzenia?

Odpowiedź nauczyciela