🎓 Co to są odnawialne zasoby środowiska? - Odrabiamy.pl

Biologia

Biologia

Co to są odnawialne zasoby środowiska?

Łukasz
3
odpowiedział na to pytanie
ODNAWIALNE zasoby środowiska to zasoby naturalnie występujące w środowisku, które pomimo ciągłego pozyskiwania z nich energii odnawiają się na nowo w krótkim czasie i nie zmniejszają się na długo. Pozyskiwanie energii z takich zasobów z reguły nie wpływa negatywnie na środowisko. Do odnawialnych zasobów środowiska zaliczyć można m.in. energię wody, energię wiatru, energię słoneczną. 
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Fizyka
Krzepnięcie.
około 5 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Wymień funkcje kosmetyków.
około 6 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019