Co to jest poliploidalność? - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Co to jest poliploidalność?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
POLIPLOIDALNOŚĆ oznacza posiadanie przez dany organizm więcej niż dwóch zestawów chromosomów. Poliploidalność jest częstym zjawiskiem u roślin, zaś u zwierząt jest letalna tj. prowadzi do śmierci.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Biologia
Co to jest poliploidalność?
8 października 2018