🎓 Co to jest nukleosom? - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Co to jest nukleosom?

Jan
18
odpowiedział na to pytanie

Nukleosom -  podstawowa jednostka strukturalna chromatyny. Składa się z odcinka DNA o długości ok. 200 par zasad, który nawinięty jest dość ciasno na tzw. oktamer histonowy (białkowy rdzeń złożony z 8 białek histonowych).

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język polski
Co to psalm?
około 7 godzin temu
Historia
Kim był Jan Zamoyski?
około 8 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Biologia
Co to jest nukleosom?
6 października 2018