Co to jest hibernacja? - Odrabiamy.pl

Biologia

Biologia

Co to jest hibernacja?

Monika
38040
odpowiedziała na to pytanie

Hibernacja (odrętwienie) to fizjologiczny stan organizmu, podczas którego dochodzi m.in. do zwolnienia metabolizmu i czynności życiowych np. oddychania oraz obniżenia temperatury ciała. Będąc w stanie hibernacji, zwierzęta wykazują większą tolerancję na niekorzystne warunki panujące w środowisku. Większość zwierząt hibernuje w okresie zimowym.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Biologia
Co to jest hibernacja?
14 listopada 2018