🎓 Bakterie to organizmy cudzożywne lub samożywne. Wśród bakterii samożywnych wyróżniamy fotoautotrofy i chemoautotrofy. W tabeli przedstawiono niezbędne warunki rozwoju oraz składniki pokarmowe trzech gatunków bakterii: A, B, C. Korzystając z informacji w tabeli, przyporządkuj do każdego z gatunków bakterii A, B i C właściwy sposób odżywiania – wybierz go spośród podanych poniżej. Sposoby odżywiania: heterotrofia, fotoautotrofia, chemoautotrofia. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

obraz do zadania
obraz do zadania

Bakterie to organizmy cudzożywne lub samożywne. Wśród bakterii samożywnych wyróżniamy fotoautotrofy i chemoautotrofy.
W tabeli przedstawiono

...

Kinga
7
Polub to zadanie

Bakterie A:

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019