7 szkoły podstawowej

Jakiego sprzętu używamy do rozdzielania mieszanin?

 
Do rozdzielania mieszanin niejednorodnych używamy lejka z bibułą filtracyjną, rozdzielacza. Do rozdzielania mieszanin jednorodnych sprzętu do destylacji.