Historia
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Historia
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Skutki traktatu Verdun.

Marlena
3293
odpowiedziała na to pytanie

Traktat z Verdun (843 r.) wprowadzający podział państwa Karolingów - odzwierciedlał zróżnicowanie etniczne i językowe jego poszczególnych obszarów. Na terenach zachodnich, które weszły w skład monarchii Karola Łysego - przeważała ludność romańska. Położone na wschodzie państwo Ludwika Niemieckiego zamieszkiwały przede wszystkim ludy germańskie, na tym obszarze uformował się język niemiecki. W Italii, rządzonej przez Lotara I, dominowała łacina, powoli przekształcająca się w język włoski. Tym samym doszło do wyodrębnienia się trzech potężnych państw.

Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 19 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 20 godzin temu