Biologia
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Biologia
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Jak nadaje się nazwy gatunkowe?

Monika
32008
odpowiedziała na to pytanie

Przedstawicielowi danego gatunku nadaje się nazwę składającą się z dwóch członów. Pierwszy człon to nazwa RODZAJOWA wyrażona rzeczownikiem i określająca RODZAJ, natomiast drugi człon to EPITET GATUNKOWY w postaci przymiotnika, który oznacza nazwę GATUNKOWĄ.

Przykład

Nazwa rodzajowa: słoń

Nazwa gatunkowa: afrykański

 

Historia
Kim byli Normanowie?
około godziny temu
Biologia
Wymiana gazowa polega na...
około 3 godzin temu
Historia
Kim był Henryk IV?
około 14 godzin temu
Język polski
Kim była Rzepicha?
około 20 godzin temu
Geografia
Co to jest rekultywacja?
około 20 godzin temu
Matematyka
2(x-4)-x=3+3x
około 21 godzin temu