Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Czas przeszły Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych.

Ola
8897
odpowiedziała na to pytanie
W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych (np. aufräumen - sprzątać, aufstehen - wstawać, einkaufen - kupować) przedrostek "ge-", za pomocą którego tworzymy formy imiesłowy czasu przeszłego Perfekt, znajduje się między przedrostkiem a tematem czasownika. Przykładowo: Meine Mutter hat gestern die ganze Wohnung aufgeräumt. (Moja mama posprzątała wczoraj całe mieszkanie.)
Matematyka
(x+4)(4x-2)+(5-2x)(2x+5)
około 2 godzin temu
Chemia
Co to są alkiny?
około 6 godzin temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 18 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 22 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 22 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 24 godzin temu