Matematyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Matematyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Nierówność ostra i nieostra

Andrzej
230
odpowiedział na to pytanie
Nierówności ≥ i ≤ nazywamy nierównościami nieostrymi (dopuszczają równość porównywanych liczb), natomiast nierówności > i < nazywamy nierównościami ostrymi (nie dopuszczają równości porównywanych liczb).
Przyroda
Jak poznawać przyrodę?
około 15 godzin temu