Historia
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Historia
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

co to jest rola społeczna?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie

Rola społeczna oznacza pełnienie przez człowieka określonej funkcji w społeczeństwie. Z rolami społecznymi związane są oczekiwania ze strony otoczenia (wymogi, prawa, nakazy i zakazy). Ludzie pełnią jednocześnie kilka ról społecznych. W wypadku, gdy dana osoba nie jest w stanie ich pogodzić, mówimy o "konflikcie ról".