Zustandspassiv. Strona bierna określająca stan. - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Język niemiecki
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Zustandspassiv. Strona bierna określająca stan.

Ewa
6784
odpowiedziała na to pytanie
Das Zustandspassiv określa stan podmiotu. Tę stronę bierną tworzymy przy pomocy odmienionej formy czasownika posiłkowego "sein" i imiesłowu czasu przeszłego (Partizip Perfekt). Das Zustandspassiv nie ma dopełnienia w zdaniu, a wykonywana czynność została zakończona. Przykładowo: Meine Hausaufgaben sind schon gemacht. (Moje zadania domowe są już odrobione.) Meines Vaters Auto ist schon repariert. (Samochód mojego taty jest już naprawiony.) Die Tickets sind reserviert. (Bilety są zarezerwowane.)
Historia
Wyjaśnij pojęcie: meczet.
około 7 godzin temu
Geografia
Co to są wydmy?
1 dzień temu