Język niemiecki
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Język niemiecki
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Zustandspassiv. Strona bierna określająca stan.

Ewa
6308
odpowiedziała na to pytanie
Das Zustandspassiv określa stan podmiotu. Tę stronę bierną tworzymy przy pomocy odmienionej formy czasownika posiłkowego "sein" i imiesłowu czasu przeszłego (Partizip Perfekt). Das Zustandspassiv nie ma dopełnienia w zdaniu, a wykonywana czynność została zakończona. Przykładowo: Meine Hausaufgaben sind schon gemacht. (Moje zadania domowe są już odrobione.) Meines Vaters Auto ist schon repariert. (Samochód mojego taty jest już naprawiony.) Die Tickets sind reserviert. (Bilety są zarezerwowane.)
Matematyka
(x+4)(4x-2)+(5-2x)(2x+5)
około 2 godzin temu
Chemia
Co to są alkiny?
około 6 godzin temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 19 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 22 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 22 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 24 godzin temu