Język polski

I liceum

Jakie cechy ma piękno wieczne? w "Uczta" Platona

 
Piękno wieczne: "nie powstaje i nie ginie", "nie rozwija się ani nie więdnie", nie jest ani piękne, ani brzydkie, jest niezmienne, nieporównywalne z czymkolwiek, jest pięknem samym w sobie, nieskalanym, czystym, wolnym, niezależnym, wiecznym.