Historia
 -  II liceum
 -  II lic.

Historia
 -  II liceum
 -  II lic.

Odpowiedz, kogo Urban II wzywał do udziału w wyprawie krzyżowej i jakie nagrody obiecywał uczestnikom krucjaty.

Marlena
3379
odpowiedziała na to pytanie

1. Przedstaw podane przez papieża przyczyny ogłoszenia krucjaty.

  • Na zwołanym w 1095 r. synodzie w Clermont, papież Urban II wzywał chrześcijan z Europy Zachodniej do udzielenia pomocy zagrożonemu przez Turków cesarstwu bizantyjskiemu i wyruszenia do Ziemi Świętej w celu uwolnienia jej spod panowania muzułmanów. 

2. Odpowiedz, kogo Urban II wzywał do udział w wyprawie krzyżowej i jakie nagrody obiecywał uczestnikom krucjaty

  • Papież wzywał do udziału w krucjatach wszystkich wiernych, bez względu na stan, pozycję społeczną oraz zamożność. 

Urban II zaznaczał: Cyt. Dlatego zwracam się z pokorną prośbą, nie ja, lecz Pan, abyście Wy, głosiciele Chrystusowi, częściej nakłaniali wszystkich, do jakiego by kto nie należał stanu, zarówno pieszych, jak i konnych, tak biednych, jak i bogatych, aby oni w porę pomogli wschodnim chrześcijanom w wypędzili z granic chrześcijańskiego świata ludzi tak niecnego rodzaju. (...) Niech się staną rycerzami ci, którzy przedtem byli rozbójnikami. Niech obecnie prowadzą sprawiedliwą walkę z barbarzyńcami ci, którzy poprzednio walczyli przeciw braciom i współrodakom. Niech otrzymają teraz wieczną nagrodę ci, którzy dawniej byli za małą zapłatę najemnikami (...) Kto tu nieszczęśliwy i biedny, tam będzie bogaty, kto tu przeciwnikiem Boga, tam będzie Jemu przyjacielem.

Wszystkim, którzy z bronią w ręku wezmą udział w pielgrzymce pokutnej - Ojciec Święty - obiecywał zbawienie, rozgrzeszenie oraz korzyści majątkowe.

Historia
Co oznacza pojecie hrabia?
około 22 godzin temu
Matematyka
Porządkowanie jednomianów.
około 23 godzin temu
Chemia
Jak brzmi prawo Hessa?
około 23 godzin temu