Chemia

Chemia

Czym charakteryzują się związki kowalencyjne?

Ania
25481
odpowiedziała na to pytanie
To substancje stałe, ciekłe lub gazowe (w temperaturze pokojowej) oraz w niskich temperaturach topnienie i wrzenia. Zbudowane z cząsteczek, których atomy połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.
WOS
Czym jest referendum?
około 11 godzin temu