Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Wyjaśnij pojęcie fatum.

Ewa
232
odpowiedziała na to pytanie
Starożytni uważali, że człowiek nie ma wpływu na swój los, jego przeznaczenie jest z góry określone. Fatum można określić więc jako zrządzenia bogów, które decydują o życiu człowieka.
WOS
Czym jest referendum?
około 11 godzin temu