Chemia

Chemia

Jak powstaje wiązanie jonowe?

Piotrek
3251
odpowiedział na to pytanie
Atomy metalu i niemetalu, chcąc utworzyć związek chemiczny, dążą do uzyskania dubletu lub oktetu elektronowego z utworzeniem jonów. Powstałe kationy metalu i aniony niemetalu przyciągają się elektrostatycznie, tym samym powstaje wiązanie jonowe. Różnica elektroujemności atomów pierwiastków tworzących wiązanie jonowe jest większa lub równa 1,7.
Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 17 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 18 godzin temu