Historia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Historia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

W jaki sposób Roman Dmowski wyjaśniał pojęcie "nowoczesnego patriotyzmu", nazwanego przez niego "nacjonalizmem"?

Piotrek
2676
odpowiedział na to pytanie

Według Romana Dmowskiego "narodowy patriotyzm" - "nacjonalizm" charakteryzował się umiłowaniem narodu. To naród stanowił dla endecji wartość nadrzędną. Naród jako żywy organizm społeczny, posiadał rozwiniętą na przestrzeni wieków odrębność duchową oraz kulturową. Naród hartował i wzmacniał Polaków. Zespalał polską kulturę, tradycję oraz język w jedną, niepodzielną całość. Głównym celem nowoczesnego patriotyzmu stało się odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

WOS
Czym jest referendum?
około 7 godzin temu
Język polski
Co to jest archaizm ?
około 20 godzin temu