Język angielski
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Język angielski
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Podaj przykłady nieregularnej liczby mnogiej rzeczowników

Piotrek
3251
odpowiedział na to pytanie
man - men (mężczyźni); woman - women (kobiety); child - children (dzieci); person - people (ludzie); foot - feet (stopy); tooth - teeth (zęby); leaf - leaves (liście); loaf - loaves (bochenki); knife - knives (noże); half - halves (połowy); goose - geese (gęsi); mouse - mice (myszy); fish - fish (ryby); sheep - sheep (owce)
Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 18 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 20 godzin temu