Język niemiecki
1 Lic

Spójniki wymagające szyku końcowego w zdaniu.

Odpowiedź na pytanie
Czasownik w formie osobowej znajduje się na końcu zdania po spójnikach: weil (ponieważ), dass (że), ob (czy), damit (aby, by), wenn (kiedy, jeśli), als (kiedy). Przed tymi spójnikami stawiamy przecinek.
Matematyka
Zamiana złotówek na gr
około 13 godzin temu
Biologia
Co to są mutacje genowe?
około 13 godzin temu
Fizyka
Co to praca wyjścia?
około 14 godzin temu
Fizyka
Co to jest kąt Brewstera?
około 14 godzin temu
Fizyka
Co to jest iryzacja?
około 14 godzin temu
Fizyka
Skąd się bierze foton?
około 15 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około 15 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około 15 godzin temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około 15 godzin temu
Historia
Kim był Popiel?
1 dzień temu