Fizyka

Fizyka

Czym jest siła ciężkości?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
Siła ciężkości to siła, z jaką Ziemia (lub inne ciało niebieskie) przyciąga dane ciało. W przybliżeniu jest ona równa ciężarowi. Jej jednostką jest niuton (1 N).
Język polski
Czym jest średniówka?
około godziny temu