Przybory szkolne. - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Język niemiecki
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Przybory szkolne.

,
Ewa
7099
odpowiedziała na to pytanie
der Rucksack - plecak, das (Feder)mäppchen - piórnik, die Mappe - teczka, das Heft - zeszyt, das Buch - książka, der Atlas - atlas, die Schere - nożyczki, der Radiergummi - gumka do ścierania, der Spitzer - temperówka, der Klebstoff - klej, die Kreide - kreda, der Kugelschreiber (Kuli) - długopis, der Bleistift - ołówek, der Buntstift - kredka, der Zirkel - cyrkiel, das Lineal - linijka, der Zeichenwinkel - ekierka, der Taschenrechner - kalkulator, der Textmarker - zakreślacz, der Füller - pióro, der Pinsel - pędzel, der Malkasten - farbki, der Filzstift - flamaster, der Tintenkiller - korektor
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Fizyka
Cząstka A o dodatnim ładunku elektrycznym q i masie m wpada w obszar pola elektrycznego, wytwarzanego przez dwie równoległe i przeciwnie naładowane okładki kondensatora płaskiego. Kierunek prędkości początkowej v0 cząstki A jest równoległy do okładek. Przyjmij, że pole elektryczne w obszarze ruchu cząstki jest jednorodne, a cząstka podczas ruchu nie oddziałuje z innymi cząstkami, które mogą być w przestrzeni pomiędzy okładkami. Pomiń wpływ innych pól. Po pewnym czasie, w tym samym miejscu i z tą samą prędkością początkową (co do kierunku, zwrotu i wartości) co cząstka A, do pola elektrycznego wpada cząstka B. Ładunek elektryczny cząstki B jest taki sam jak ładunek cząstki A, natomiast masa cząstki B jest 4 razy większa od masy cząstki A.
Uzupełnij dwa poniższe zdania wpisując w puste miejsce odpowiednią wartość.
1. Jeżeli wartość przyspieszenia cząstki A wynosi a, to wartość przyspieszenia cząstki B wynosi ..........................
2. Jeżeli czas (liczony od momentu, gdy dana cząstka wpada w pole elektryczne) dotarcia cząstki A do jednej z okładek wynosi t, to czas dotarcia cząstki B do tej samej okładki wynosi ..........................
3. Jeżeli wartości prędkości początkowych obu cząstek wynoszą v0, to tuż przed uderzeniem w okładkę, składowe prędkości w kierunku równoległym do okładek mają wartości odpowiednio: ............... (cząstki A) oraz ................... (cząstki B).
około 22 godzin temu