Historia
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Historia
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Podaj nazwy prowincji, które zostały przyłączone do cesarstwa w I i II w. n.e.

Paulina
71229
odpowiedziała na to pytanie

Prowincje przyłączone do cesarstwa rzymskiego w I i II w. n.e. to:

Przyroda
Jak poznawać przyrodę?
około 6 godzin temu