Historia
 -  I liceum
 -  I lic.

Historia
 -  I liceum
 -  I lic.

Odpowiedz, jakie gałęzie przemysłu rozwijały się w II Rzeczypospolitej.

Paulina
71051
odpowiedziała na to pytanie
  • przemysł maszynowy (Warszawa, Lublin, Starachowice, Kielce, Rzeszów, Sanok, Lwów, Poznań, Bydgoszcz),
  • przemysł włókienniczy (Łódź, Białystok, Częstochowa, Warszawa),
  • przemysł naftowy (Jasło, Krosno),
  • przemysł hutniczy (Katowice, Częstochowa, Starachowice, Radom, Stalowa Wola),
  • przemysł górniczy/wydobywczy - kopalnie węgla kamiennego (Katowice).
Język polski
Podział wierszy.
około 4 godzin temu