Historia
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

Historia
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

Scharakteryzuj główne złożenia liberalizmu.

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Główne założenia liberalizmu:

- wolność jednostki - ówcześni myśliciele głosili, że wszyscy ludzie są z natury wolni i równi,

- krytyka absolutyzmu i feudalizmu,

- liberałowie uważali, że człowiek nie powinien być ograniczany przez państwo i społeczeństwo, a granice wolności może wyznaczać sama moralność. Domagali się likwidacji wszystkich przywilejów stanowych. Głosili potrzebę wolności gospodarczej, uważali, iż warunkiem rozwoju w gospodarce jest swoboda oparta na wolnej konkurencji oraz powszechnym prawie do własności.

Historia
Kim byli Normanowie?
około godziny temu
Biologia
Wymiana gazowa polega na...
około 2 godzin temu
Historia
Kim był Henryk IV?
około 13 godzin temu
Język polski
Kim była Rzepicha?
około 20 godzin temu
Geografia
Co to jest rekultywacja?
około 20 godzin temu
Matematyka
2(x-4)-x=3+3x
około 21 godzin temu