Fizyka
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Fizyka
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

PRAWO COULOMBA

Ola
17053
odpowiedziała na to pytanie

Prawo Coulomba: siła wzajemnego oddziaływania między dwoma ładunkami elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.

 ,

gdzie k to stała oddziaływań ładunków w próżni, q1 i q2 to ładunki tych ciał, r - odległość między ładunkami. 

Matematyka
ile to 2 + 9?
około 7 godzin temu
Historia
Kim był Imre Nagy?
około 8 godzin temu
Matematyka
3 11/15 - (4 1 /5-6/15) =
około 9 godzin temu
Język niemiecki
Pytanie o cenę.
około 13 godzin temu