Język polski
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Język polski
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Co to jest podmiot i orzeczenie?

Sylwia
23496
odpowiedziała na to pytanie
podmiot - część zdania, która nazywa osobę, rzecz, zjawisko. W zdaniu łączy się z orzeczeniem. orzeczenie - część zdania, która mówi o czynności wykonywanej przez podmiot, stanie, w jakim się znajduje lub procesie, któremu podlega. W zdaniu orzeczenie jest wyrażone czasownikiem w formie osobowej.
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 11 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 14 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 16 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 21 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 23 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
1 dzień temu