Biologia

I liceum

Co to jest nerwacja liścia?

 
Nerwacja liścia to nic innego, jak przebiegające w miękiszu wiązki przewodzące. Wiązki przewodzące liścia doprowadzają do niego z korzenia wodę z solami mineralnymi (drewno) oraz odprowadzają produkty fotosyntezy w kierunku łodygi i kolejno do pozostałych organów rośliny (łyko).
Język polski
Funkcje mitów.
około 5 godzin temu
Język polski
Co to obłok?
około 6 godzin temu
Matematyka
0,345 ile to procent
około 6 godzin temu
Fizyka
Co mówi twierdzenie Steinera?
około 7 godzin temu
Biologia
Co to jest hibernacja?
około 10 godzin temu
Biologia
Co to jest wernalizacja?
około 10 godzin temu
Fizyka
content
Jak to obliczyć?
około 12 godzin temu