Fizyka

7 szkoły podstawowej

Jakie są właściwości ciał stałych?

 
Mają określony kształt, ponieważ odległości między cząsteczkami są małe, a siły przyciągające są duże. Cząsteczki ciał stałych nie przemieszczają się samoistnie względem siebie. Mają określoną objętość. Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić.