Jak powiedzieć, że coś jest zabronione? - Odrabiamy.pl

Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Jak powiedzieć, że coś jest zabronione?

Piotrek
3270
odpowiedział na to pytanie
Mówiąc o zakazach używamy czasownika "dürfen" (mieć pozwolenie) z przeczeniem lub konstrukcji "Es ist verboten / nicht erlaubt, ... + zu". Przykładowo: Man darf hier nicht parken. (Tutaj nie wolno parkować.) / Es ist verboten, hier zu parken. (Parkowanie tutaj jest zabronione.) Im Museum darf man keine Exponate anfassen. (W muzeum nie wolno dotykać eksponatów.) / Es ist nicht erlaubt, im Museum Exponate anzufassen. (Dotykanie eksponatów w muzeum jest niedozwolone.)
Historia
Co to jest "kolektywizacja"?
około 13 godzin temu
Historia
Co to "kult jednostki"?
około 13 godzin temu
Historia
Kim byli "repatrianci"?
około 13 godzin temu
Historia
Cel akcji "Wisła".
około 13 godzin temu
Chemia
Co to jest halit?
około 14 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowania metanolu.
około 15 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowanie etanolu.
około 16 godzin temu
Chemia
Jakie właściwości ma etanol?
około 17 godzin temu