Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Jak powiedzieć, że coś jest zabronione?

Piotrek
2682
odpowiedział na to pytanie
Mówiąc o zakazach używamy czasownika "dürfen" (mieć pozwolenie) z przeczeniem lub konstrukcji "Es ist verboten / nicht erlaubt, ... + zu". Przykładowo: Man darf hier nicht parken. (Tutaj nie wolno parkować.) / Es ist verboten, hier zu parken. (Parkowanie tutaj jest zabronione.) Im Museum darf man keine Exponate anfassen. (W muzeum nie wolno dotykać eksponatów.) / Es ist nicht erlaubt, im Museum Exponate anzufassen. (Dotykanie eksponatów w muzeum jest niedozwolone.)
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 10 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 15 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 17 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 19 godzin temu