Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Wypisz składniki tragedii według Arystotelesa

Iwona
24746
odpowiedziała na to pytanie
Składniki tragedii to: charaktery, myśl, fabuła, język, widowisko, śpiew.
Historia
Co to legion?
1 dzień temu
Chemia
Co to jest kraking?
1 dzień temu