Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Wypisz składniki tragedii według Arystotelesa

Iwona
22536
odpowiedziała na to pytanie
Składniki tragedii to: charaktery, myśl, fabuła, język, widowisko, śpiew.
Chemia
Co to są alkiny?
około godziny temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 14 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 17 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 18 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 20 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 24 godzin temu