Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

obraz do zadania
Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.
obraz do zadania

Na rysunku przedstaw pole magnetyczne magnesu podkowiastego oraz opisz właściwości tego pola.

Ola
19551
odpowiedziała na to pytanie
Kierunek pola magnetycznego zawsze skierowany jest od bieguna północnego do bieguna południowego magnesu.
Historia
Co to jest noc apuchtinowska?
około 15 godzin temu
Historia
Co to legion?
około 16 godzin temu
Chemia
Co to jest reforming?
około 18 godzin temu
Chemia
Co to jest kraking?
około 18 godzin temu