Matematyka
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Matematyka
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Mamy 3 beczki: pierwsza jest pełna wody, a dwie kolejne puste. Jeżeli drugą beczkę wypełnimy wodą przelaną z pierwszej beczki, to w pierwszej beczce zostanie 3/5 jej zawartości. Jeżeli następnie wypełnimy trzecią beczkę,przelewając wodę z drugiej beczki, to w drugiej zostanie 1/6 jej zawartości. Gdyby zaś wodą z pierwszej beczki wypełnić obie puste beczki: drugą i trzecią, to w pierwszej zostałoby 320 litrów wody. Jaka jest pojemność każdej z beczek?

Agnieszka
675
odpowiedziała na to pytanie

Pojemność I beczki oznaczmy przez .

Pojemność II beczki stanowi  pojemności I beczki, ponieważ po napełnieniu wodą beczki II, w beczce I zostało  jej zawartości.

Pojemność III beczki stanowi  pojemności II beczki, ponieważ po napełnieniu wodą beczki III, w beczce II została  jej zawartości.

Obliczamy, jaką część pojemności I beczki stanowi pojemność III beczki.

 

Wiemy, że po napełnieniu wodą beczki II i III w beczce I zostanie  wody.

Obliczamy, jaką część pojemności beczki I stanowi woda, która w niej pozostała.

 

Możemy więc zapisać:

  

Wyznaczamy  z powyższego równania, aby dowiedzieć się, jaka jest pojemność beczki I.

  

 

Obliczamy pojemność beczki II.

 

Obliczamy pojemność beczki III.

 

Chemia
Co to są alkiny?
około godziny temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 14 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 17 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 18 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 20 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 24 godzin temu