Matematyka
 -  II liceum
 -  II lic.

Matematyka
 -  II liceum
 -  II lic.

Napisz wzór funkcji f(x)=2/x-p i okresl jej dziedzine jesli asymptota pionowa wykresu tej funkcji przechodzi przez punkt A=(-6,5)

Ernest
94
odpowiedział na to pytanie

Mamy dany wzór funkcji zależny od parametru p:

  

Jeżeli asymptota pionowa ma przechodzić przez punkt A=(-6, 5) to znaczy, że

  

 

 

 

Wzór funkcji to:

 

Dziedzina funkcji to:

 

Historia
Co to legion?
2 dni temu