Język polski
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Język polski
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Co to jest pluralizm w mediach?

Sylwia
26567
odpowiedziała na to pytanie

Jest to prawo do funkcjonowania nieograniczonej liczby środków masowego przekazu, które zachowują niezależność. 

Historia
Co to jest noc apuchtinowska?
około 10 godzin temu
Historia
Co to legion?
około 10 godzin temu
Chemia
Co to jest reforming?
około 12 godzin temu
Chemia
Co to jest kraking?
około 13 godzin temu