Fizyka

I liceum

Jak zbudowany jest atom?

 
Atomy składają się z protonów, neutronów i elektronów. Protony i neutrony tworzą jądro atomu, wokół którego po orbitach krążą elektrony. Protony są ładunkami dodatnimi, a elektrony są ładunkami ujemnymi.