Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak zbudowany jest atom?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie
Atomy składają się z protonów, neutronów i elektronów. Protony i neutrony tworzą jądro atomu, wokół którego po orbitach krążą elektrony. Protony są ładunkami dodatnimi, a elektrony są ładunkami ujemnymi.
Biologia
Skład i rola krwi.
około 16 godzin temu
Matematyka
Co to kąt półpełny?
około 18 godzin temu
Matematyka
ile to 2+18
około 18 godzin temu
Matematyka
Ile to 29+10
1 dzień temu