Fizyka
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

Fizyka
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

Co to są fale elektromagnetyczne, jakie są ich rodzaje, podaj zastosowania.

 

Fale elektromagnetyczne to fal, których źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie zmienia się w czasie. 

Wyróżniamy następujące rodzaje fal elektromagnetycznych:

- fale radiowe (zastosowanie - w łączności i telekomunikacji),

- mikrofale (zastosowanie np. w mikrofalówkach, radarach i telefonii komórkowej),

- promieniowanie podczerwone (zastosowanie np. w alarmach, czujnikach ruchu, noktowizorach),

- światło widzialne,

- promieniowanie ultrafioletowe (zastosowanie np. lampach w solarium),

- promieniowanie rentgenowskie (zastosowanie np. prześwietlenia, radiologia),

- promieniowanie gamma (zastosowanie - sterylizacja narzędzi chirurgicznych, radioterapia). 

Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 13 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 15 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 19 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 21 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 23 godzin temu