Przyroda
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Przyroda
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

W jaki sposób odżywiają się rośliny?

Damian
29787
odpowiedział na to pytanie

Rośliny są organizmami samożywnymi, to znaczy że samodzielnie są w stanie wyprodukować sobie pokarm z wody, światła słonecznego i dwutlenku węgla. Następuje to w procesie fotosyntezy.

Język niemiecki
Jednostki czasu.
około 6 godzin temu
Język niemiecki
Pytanie o hobby.
około 6 godzin temu
Historia
Kim był Ignacy Mościcki?
około 18 godzin temu
Język polski
Zakony w średniowieczu.
około 20 godzin temu