Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Co to znaczy "poszerzać horyzonty"?

Sylwia
26640
odpowiedziała na to pytanie

poszerzać horyzonty - rozwijać się intelektualnie, zdobywać wiedzę 

Historia
Co to legion?
2 dni temu