Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Co to znaczy "poszerzać horyzonty"?

Sylwia
23496
odpowiedziała na to pytanie

poszerzać horyzonty - rozwijać się intelektualnie, zdobywać wiedzę 

Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 11 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 13 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 17 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 19 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 21 godzin temu