Chemia
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Chemia
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Jakie jest zastosowanie soli węglanowych?

Adrian
odpowiedział na to pytanie

- produkcja szkła i papieru 
- budownictwo
- produkcja środków myjących, piorących i kosmetyków 
- rolnictwo (nawozy sztuczne) 
- produkcja kredy szkolnej 

Język niemiecki
Jednostki czasu.
około 2 godzin temu
Język niemiecki
Pytanie o hobby.
około 2 godzin temu
Historia
Kim był Ignacy Mościcki?
około 14 godzin temu
Język polski
Zakony w średniowieczu.
około 16 godzin temu