Jakie jest zastosowanie soli węglanowych? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Chemia
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Jakie jest zastosowanie soli węglanowych?

Adrian
odpowiedział na to pytanie

- produkcja szkła i papieru 
- budownictwo
- produkcja środków myjących, piorących i kosmetyków 
- rolnictwo (nawozy sztuczne) 
- produkcja kredy szkolnej 

Historia
Wyjaśnij pojęcie: meczet.
około 9 godzin temu