Język angielski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język angielski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Czym się różni "for instance" od "for example"?

Dominik
12849
odpowiedział na to pytanie

Wyrażenia for instance oraz for example mają to samo znaczenie - "na przykład".

Można używać ich naprzemiennie, żeby na przykład uniknąć powtarzania ciągle tego samego zwrotu.

Jedyna różnica polega na tym, że for instance jest trochę bardziej formalne.

Historia
Co to legion?
2 dni temu