Historia
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Historia
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Wymień skutki utworzenia w ZSRS polskiej armii pod dowództwem generała W. Andersa.

Paulina
71146
odpowiedziała na to pytanie

- Po podpisaniu układu Sikorski-Majski (lipiec 1941 r.) z więzień i łagrów uwolniono kilkaset tysięcy Polaków. Dziesiątki tysięcy wynędzniałych ludzi wstąpiły do Armii Polskiej w ZSRS. Jej dowódcą został generał Władysław Anders, wcześniej więziony w Moskwie. 

- Do VIII 1942 r. z ZSRS ewakuowano na Bliski Wschód (przez Iran) ponad 116 tys. żołnierzy i ludności cywilnej. 

- Na obszarze Bliskiego Wschodu oddziały Andersa zostały przeformowane w 2 Korpus Polski i przez Palestynę dotarły do Włoch. Cywile i dzieci do końca 1945 r. pozostali w Palestynie. 

- Po dotarciu na Półwysep Apeniński 2 Korpus Polski uczestniczył w walkach we Włoszech. 18 maja 1944 r. polscy żołnierze zdobyli wzgórze Monte Cassino. Polacy brali udział m.in. w walkach o Ankonę i Bolonię.

Historia
Co to legion?
2 dni temu