Język polski
 -  I liceum
 -  I lic.

Język polski
 -  I liceum
 -  I lic.

Co to są mediacje i arbitraż?

Ewa
274
odpowiedziała na to pytanie

mediacja - pośredniczenie w sporze w celu osiągnięcia kompromisu

arbitraż - rozstrzyganie sporów przed arbitrem 

Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 17 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 18 godzin temu