Historia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Historia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Kim byli marksiści?

Paulina
71435
odpowiedziała na to pytanie

Marksiści - radykalni członkowie ruchu socjalistycznego, zwolennicy poglądów Karola Marksa, zakładających przejęcie władzy przez robotników w wyniku rewolucji proletariackiej. Dążyli do stworzenie bezklasowego społeczeństwa.

Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 17 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 18 godzin temu