Przyroda
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Przyroda
 -  4 szkoły podstawowej
 -  4 Sz.P.

Gdzie znajduje się śledziona?

Damian
33416
odpowiedział na to pytanie

Śledziona w organizmie człowieka znajduje się w jamie brzusznej, po lewej stronie, na wysokości żeber od 9 do 11 (licząc od góry).

Historia
Co to legion?
2 dni temu