Fizyka
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Fizyka
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Od czego i jak zależy opór elektryczny przewodnika?

Piotrek
2686
odpowiedział na to pytanie

Opór elektryczny przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego długości i odwrotnie proporcjonalny do pola przekroju poprzecznego przewodnika. Zależy on też od rodzaju substancji, z której wykonany jest przewodnik.

Zależności te określa wzór:

 

gdzie  to opór właściwy przewodnika,  to jego długość, a  to pole przekroju poprzecznego. 

Matematyka
2x^2-12x+10>0
1 dzień temu
Matematyka
log15-log3/2
1 dzień temu
Matematyka
log2(2sqrt2)
1 dzień temu
Matematyka
log5sqrt(5)
1 dzień temu
Matematyka
log2(2)
1 dzień temu
Matematyka
2x^3+5x^2+2x=0
1 dzień temu
Matematyka
x-2/x+4=5/6
1 dzień temu
Chemia
Co to są alkiny?
1 dzień temu