Od czego i jak zależy opór elektryczny przewodnika? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Fizyka
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Od czego i jak zależy opór elektryczny przewodnika?

,
Piotrek
3564
odpowiedział na to pytanie

Opór elektryczny przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego długości i odwrotnie proporcjonalny do pola przekroju poprzecznego przewodnika. Zależy on też od rodzaju substancji, z której wykonany jest przewodnik.

Zależności te określa wzór:

 

gdzie  to opór właściwy przewodnika,  to jego długość, a  to pole przekroju poprzecznego. 

Wideolekcja
content
około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
około 7 godzin temu